Squirt
 
 
 
Min favoritfärg
 
Ser du mina färger? Skriv 😘
 
Vad ska man ha under kläderna?
 
Skönt med varmt, pirrande skum 😍
 
Jag behåller gärna skorna på 😉
 
Bäst att vara förberedd. Frågan är, om jag ska matcha trosor och bh eller om det verkar misstänksamt? 🤔
 


Start chat »